Statystyki

  • Odwiedziło nas: 915654
  • Do końca roku: 31 dni
  • Do wakacji: 207 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów kl. I-VIII ZSP w Legnickim Polu.
Po raz kolejny uczniowie zostali skierowani do pracy zdalnej, z uwagi na wzrost zachorowań i wydanie przez rząd obostrzeń związanych z funkcjonowaniem szkół w tym zakresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., w & 1 wyraźnie określono, że za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły. Zatem decyzję w zakresie wypracowania metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły w okresie zwieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, podejmuje właśnie dyrektor.
Dlatego też skierowałam prośbę do uczących nauczycieli i wychowawców, aby rozpoznali Państwa możliwości i potrzeby w tym zakresie i tam, gdzie Państwo się zwracali do nas, w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę, doposażaliśmy uczniów w sprzęt do pracy zdalnej.
Zostały też opracowane zasady nauki zdalnej ZSP w Legnickim Polu, najpierw 24 marca 2020 r., a następnie uzupełnione i wprowadzone aneksem 30 października 2020 r. Z tymi zasadami wychowawcy klas, zapoznali Państwa podczas konsultacji i zebrań, aby współpraca była przejrzysta i transparentna. Dokumenty te opisują z jakich narzędzi korzystają nauczyciele podczas nauki zdalnej i czego oczekują od uczniów. Rekomendowane przeze mnie narzędzia to:
- Microsoft TEAMS – platforma do nauki zdalnej
- platforma e-dziennika elektronicznego Vulcan.
Dodatkowymi komunikatorami mogą być Messenger, WhatsApp oraz Facebook, które (po uzgodnieniu z Państwem) będą wykorzystywane do kontaktów, w przypadku braku możliwości technicznych. Staramy się codziennie usprawniać swoją pracę, aby uczniom było łatwiej funkcjonować w tym trudnym czasie.
Dlatego proszę wszystkich Państwa o kierowanie wszelkich uwag i trudności do szkoły, abyśmy wspólnie rozwiązywali bieżące problemy. Liczymy się z wieloma ograniczeniami, które utrudniają pracę zdalną, ale podejmujemy ciągłe starania w celu jej doskonalenia.
Uczący nauczyciele chcieliby również mieć wiedzę Państwa, jak oceniacie nasze wysiłki, dlatego namawiam do kontaktów z nami.
Życzę Państwu, wraz z całym Gronem Pedagogicznym, owocnej współpracy i pokonania napotkanych trudności.

Dyrektor ZSP w Legnickim Polu
Dorota Anklewicz-Siczek

 


↓ Kliknij w obrazek ↓ 


Dowozy i odwozy

 od 9 listopada 2020 r.

Mikołajowice

 Dowóz:                                                                                                  

Legnickie Pole                                                                 8.00

Nowa Wieś Legnicka                                                     8.10

Koiszków                                                                           8.15

Raczkowa                                                                          8.20 

Czarnków                                                                          8.25 

Lubień                                                                                8.30 

Ogonowice                                                                       8.35 

Mikołajowice                                                                   8.40 

Taczalin                                                                            8.45 

Księginice                                                                         8.50 

Mikołajowice                                                                    9.00

                                  

Odwóz: 

Mikołajowice                                                                   14:30 

Księginice                                                                          14:40 

Taczalin                                                                             14:45 

Mikołajowice                                                                   14:50 

Ogonowice                                                                       14:55 

Lubień                                                                               15:00 

Czarnków                                                                         15:05 

Raczkowa                                                                         15:10 

Koiszków                                                                          15:15 

Nowa Wieś Legnicka                                                    15:20 

Legnickie Pole                                                                 15:30

 

 

 Dowozy i odwozy 

od 9 listopada 2020 r. 

do Bartoszowa 

Dowóz: 

Legnickie Pole                                                                 7.50 

Gniewomierz                                                                    7.55 

Bartoszów                                                                         8.05 

Koskowice                                                                         8.10 

Bartoszów                                                                         8.15

  

Odwóz: 

Bartoszów                                                                     13:50 

Koskowice                                                                      13:55 

Bartoszów                                                                      14:00 

Gniewomierz                                                                 14:10 

Legnickie Pole                                                               14:15 


Komunikat do Rodziców i Uczniów klas „0” - 8.

Od  9 listopada 2020 roku, uczniowie z oddziałów „0” z Bartoszowa i Mikołajowic, nadal będą uczyć się stacjonarnie, w budynkach swoich szkół. Zajęcia prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

Autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z obowiązującymi  rozkładami. 

 Dla uczniów,  którzy korzystają ze świetlicy  w Legnickim Polu, zarówno przed, jak i po zajęciach, będzie zapewniona opieka i wyżywienie.

Dzieci na poranną świetlicę proszę przyprowadzać od 6.00-7.00 do budynku przedszkola, a od 7.00 do SP w Legnickim Polu.

Po zajęciach, do godziny 15.00 dzieci będą oczekiwały na odbiór w świetlicy w Legnickim Polu, a od 15.00 do 16.30 w budynku przedszkola.

Od 9 listopada uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną.

Sposób prowadzenia zdalnych zajęć przekaże Rodzicom i Uczniom  nauczyciel prowadzący zajęcia.

Od 9 listopada uczniowie klas 4-8 kontynuują pracę zdalną.

Prosimy Rodziców, aby zgłaszali wszelkie problemy do wychowawców klas i nauczycieli uczących.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada, o ile nie zajdzie potrzeba jego zmiany.

Proszę śledzić komunikaty i reagować na informacje płynące od nauczycieli.

Życzę Wszystkim zdrowia i pokonania trudności, które napotykamy na naszej drodze.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Legnickim Polu

 Dorota Anklewicz- Siczek 


Szanowni Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu.


W związku z tym, ze cała Polska została objęta strefą żółtą ( a w niektórych powiatach również czerwoną) oraz z uwagi na wzrost liczby zakażeń spowodowanych koronawirusem,bardzo proszę, aby od poniedziałku 12 października 2020 roku do odwołania, w czasie przerw między lekcjami, poruszać się w całej przestrzeni z zakrytym nosem i ustami. Również, w miarę możliwości, proszę o zachowanie dystansu społecznego oraz częste mycie i dezynfekcje rak. Na korytarzach szkolnych zostały ustawione kosze na zużyte maseczki lub rękawice. Sa one opisane, dlatego proszę, aby korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem. Są to podstawowe kroki zaradcze, które powinny zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w szkole. Fakt braku maseczki należy zgłosić do sekretariatu szkoły. Takiej osobie zostanie udostępniona jednorazowa maseczka.


Życzę Wszystkim zdrowia.

Dorota Anklewicz-Siczek,
Dyrektor ZSP w Legnickim Polu.

 


Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS
(dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców)

 


 


 

 


XX edycja najstarszego programu stypendialnego w regionie

Jubileusz Konkursu Stypendialnego „zDolny Śląsk”

Najstarszy program stypendialny w naszym regionie „zDolny Śląsk” ogłasza jubileuszową XX edycję konkursu o stypendia i zaprasza dolnośląskich uczniów do składania wniosków.

W tym roku Program Stypendialny „zDolny Śląsk”, zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej wraz z Samorządem Dolnego Śląska obchodzi jubileusz z racji swojej XX edycji (w 2001 roku zorganizowano 2 konkursy). Z powodu pandemii nie jest możliwa organizacja uroczystych obchodów tego wydarzenia, ale dolnośląscy uczniowie, jak co roku, mogą uzyskać wsparcie finansowe na rozwój swoich talentów.

Wyjątkową cechą tego programu jest fakt, że doceniane są nie tylko osiągnięcia kandydatów, mierzone średnią ocen lub zdobytymi dyplomami, ale brana pod uwagę jest cała postawa uczniów, również wrażliwość na potrzeby innych. W każdej z konkursowych kategorii (naukowej, sportowej i artystycznej) ten aspekt ma znaczenie przy ocenie wniosków przez Komisję Stypendialną. A dla wyjątkowo zaangażowanych społeczników utworzono nawet oddzielną kategorię stypendialną.

Nabór wniosków w XX edycji programu stypendialnego „zDolny Śląsk” potrwa do 9 października 2020. Organizatorzy oferują około 50 rocznych stypendiów w wysokości od 2500 zł do 3500 zł dla uczniów i absolwentów szkół podstawowych (od klasy 4) i ponadpodstawowych.

Regulamin, szczegółowe warunki konkursu oraz wzory wniosków dostępne są na stronie Fundacji Edukacji Międzynarodowej: https://www.fem.org.pl/oglaszamy-nabor-wnioskow-o-stypendia-zdolny-slask-2/

 


 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 


UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LEGNICKIM POLU

Informuję, iż, jest możliwość wykupienia ubezpieczenia PZU NNW Edukacja

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie

Składka 50 zł

Nr polisy: 1052954003

Okres ubezpieczenia: od 01-09-2020 r. do 31-08-2021 r.

Termin płatności składki: 31-10-2020

Nr rachunku bankowego PZU SA: 36 1240 6960 3014 0110 3055 3423

W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać:

• nr polisy 1052954003

• imię i nazwisko dziecka

• datę urodzenia dziecka

 Składki można również wpłacać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu lub u wychowawców klas.


Szanowni Państwo !

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men lub z zakładki Poradniki w strefie dla zalogowanych SIO. 

Intencją autorów poradnika było stworzenie opracowania zawierającego pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole, a w kwestiach szczegółowych odsyłającego do rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów i multimediów edukacyjnych. Materiały te pozwalają nauczycielom i dyrektorom szkół podnieść swoje kompetencje w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym w cyberprzestrzeni, a także usystematyzować już posiadaną wiedzę.

Zachęcam do zapoznania się z publikacją.

 Z wyrazami szacunku
Z poważaniem 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

załącznik do pobrania

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Dzieci, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21.

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich, apeluję o rozwagę oraz stosowanie się do zasad, abyśmy mogli w bezpiecznych warunkach kontynuować naukę w szkołach i przedszkolu.

Wszystkim życzę dużo zdrowia, radości z wykonywanych zadań oraz bezpiecznego, niczym nie zakłóconego roku szkolnego.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Legnickim Polu

Dorota Anklewicz-Siczek

 


 WAŻNE DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH!!!
 
XMA Header Image
Minister edukacji informuje, rodzice powinni zwiększyć czujność. Powrót do szkoły wiąże się z jednym ważnym obowiązkiem | WTV
wtv.pl

 

          Świetlica w Legnickim Polu czynna od 2 września 2020 r. w godz. 6.00 - 9.00 oraz 12.30 – 16.30.
            Prosimy o składanie deklaracji wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu drogą mailową bądź osobiście.

 


 Rozkład Jazdy Autobusów Szkolnych


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

  1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
  2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
  3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

 

 


 

UWAGA !!!

 Ruszyły zapisy na świetlicę na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o składanie deklaracji pobytu na świetlice wraz  z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców/opiekunów  do sekretariatu szkoły w Legnickim Polu, Bartoszowie, Mikołajowicach lub przesłanie ww. dokumentów na adres email:sekretariat@zslegnickiepole.szkolnastrona.pl.

Świetlica szkolna będzie czynna

od 2 września 2020 r.

w godz. 6.00 - 9.00 oraz 12.30 – 16.30.

załączniki:

  1. Deklaracja rodziców na objęcie dziecka opieką świetlicy 
  2. Deklaracja rodziców na objęcie dziecka opieką świetlicy (pdf)