Statystyki

 • Odwiedziło nas: 1147810
 • Do końca roku: 254 dni
 • Do wakacji: 65 dni

Kalendarium

Środa, 2021-04-21

Imieniny: Jarosława, Konrada

Jesteś tutaj:
 1. Start

Strona główna

 

 

 

dowozi odwozy od 19 kwietnia 2021 (MSWord)
dowozi odwozy od 19 kwietnia 2021 (PDF)

 


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

 


 


 

 

 

AKCJA LETNIA TPD 2021 – SĄ NOWE TERMINY!

 


Od projektanta do testera
– Jakie zawody wiążą się z grami komputerowymi?


Lista dzieci przyjętych do przedszkola w Legnickim Polu,
oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej  w Legnickim Polu z/s  w Bartoszowie i Mikołajowicach na rok szkolny 2021/2022.

1. Lista dzieci przyjętych do klasy 1.

2. Lista dzieci przyjętych do przedszkola i oddziałów przedszkolnych.


 


 


Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do przedszkola w Legnickim Polu,
oddziałów przedszkolnych i klasy I Szkoły Podstawowej  w Legnickim Polu z/s  w Bartoszowie  
                                i Mikołajowicach na rok szkolny 2021/2022.

 1.  Lista kandydatow kl I
 2. Lista kandydatow przedszkole i oddzialy przedszkolne

W terminie od 24 lutego do 3 marca 2021 r. należy złożyć

w sekretariacie szkoły lub wysłać

na maila sekretariat@zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

oświadczenie woli rodzica dziecka zakwalifikowanego do przyjęcia

(druk do pobrania w zakładce rekrutacja).

 

 


REKRUTACJA (przedszkole)

Rekrutacja do klas I (szkoły podstawowej)


 

wytyczne_mein_mz_i_gis_dla_klas_I-III_szkol_podstawowych


 

 


 

 


 


 

Dofinansowanie zakupu komputera dla dziecka z rodziny rolniczej


Minister edukacji zapowiedział powrót do szkół klas I-III


Komunikat do Rodziców uczniów z klas I-IV ZSP w Legnickim Polu.

 

Z uwagi na pandemię i obostrzenia z nią związane, tegoroczne ferie zostały ustalone  w terminie 04.-15.01.2021 r. dla całej Polski.
Niestety, wprowadzono zakaz organizowania wypoczynku na wcześniej obowiązujących zasadach.

 

Pojawiła się jednak możliwość zorganizowania ferii przez szkoły w postaci półkolonii zimowych. Mogą one objąć uczniów klas I-IV   i odbywać się będą głównie w siedzibie szkoły lub miejscu najbliżej położonym   w stosunku do szkoły, w ścisłym reżimie epidemiologicznym oraz z uwzględnieniem zasad MEN, MZ i GIS.

 

Chcemy, jako szkoła, podjąć się tego zadania i stworzyć w czasie ferii dwa, 5-dniowe turnusy, aby Państwa dzieci mogły w sposób atrakcyjny spędzić ten wyjątkowy czas. Zaznaczamy,
że w czasie turnusów nie będą mogły odbywać się żadne wycieczki turystyczne, wyjazdy na basen czy do kina, czy teatru. Ale w porozumieniu z GOKiS  w Legnickim Polu, przygotujemy wachlarz ciekawych atrakcji z wykorzystaniem potencjału istniejących sekcji oraz warunków, które posiada szkoła, grupy mogą liczyć po 12 osób, więc jest to bardzo duże ograniczenie, które pozwoli nam zapewnie na stworzenie tylko 2 lub 3 grup w każdym tygodniu. Jednak zgłoszone dziecko może uczestniczyć tylko w jednym turnusie, chyba, że będą wolne miejsca na turnusie drugim. Szkoła zapewni dzieciom co najmniej jeden posiłek płatny przez Rodzica w postaci obiadu, ale bierzemy pod uwagę również wykupienie śniadania. Za zgłoszone posiłki rodzice będą zobowiązani ponieść opłatę najpóźniej w pierwszym dniu rozpoczęcia każdego turnusu. W trakcie może pojawić się propozycja fakultatywnych zajęć, za które Rodzic będzie mógł wnieść opłatę,
ale o tym poinformujemy w szczegółowym programie turnusów.

Zainteresowanych rodziców proszę o zgłaszanie dzieci drogą elektroniczną na adres sekretariat@zslegnickiepole.szkolnastrona.pl do dnia 17 grudnia 2020 r. do godziny 13.30.

Na państwa adresy mailowe będziemy wysyłać: zgody, programy turnusu, kartę uczestnika, zasady udziału, regulaminy, wymogi sanitarne oraz informację na powyższy temat.

Czasu jest niewiele, ale musimy zdążyć z rejestracją tego wydarzenia w Kuratorium Oświaty.

Wszelkich informacji udzielę pod numerami telefonów 608 048 043 lub 76 85 82 834.

 

Pozdrawiam serdecznie

Dorota Anklewicz-Siczek

Dyrektor ZSP w Legnickim Polu.

Legnickie Pole, dnia 11 grudnia 2020 r.


Szanowni Państwo, Rodzice uczniów kl. I-VIII ZSP w Legnickim Polu.
Po raz kolejny uczniowie zostali skierowani do pracy zdalnej, z uwagi na wzrost zachorowań i wydanie przez rząd obostrzeń związanych z funkcjonowaniem szkół w tym zakresie.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., w & 1 wyraźnie określono, że za organizację zdalnego nauczania odpowiada dyrektor szkoły. Zatem decyzję w zakresie wypracowania metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań szkoły w okresie zwieszenia funkcjonowania jednostek oświaty, podejmuje właśnie dyrektor.
Dlatego też skierowałam prośbę do uczących nauczycieli i wychowawców, aby rozpoznali Państwa możliwości i potrzeby w tym zakresie i tam, gdzie Państwo się zwracali do nas, w porozumieniu z Organem Prowadzącym szkołę, doposażaliśmy uczniów w sprzęt do pracy zdalnej.
Zostały też opracowane zasady nauki zdalnej ZSP w Legnickim Polu, najpierw 24 marca 2020 r., a następnie uzupełnione i wprowadzone aneksem 30 października 2020 r. Z tymi zasadami wychowawcy klas, zapoznali Państwa podczas konsultacji i zebrań, aby współpraca była przejrzysta i transparentna. Dokumenty te opisują z jakich narzędzi korzystają nauczyciele podczas nauki zdalnej i czego oczekują od uczniów. Rekomendowane przeze mnie narzędzia to:
- Microsoft TEAMS – platforma do nauki zdalnej
- platforma e-dziennika elektronicznego Vulcan.
Dodatkowymi komunikatorami mogą być Messenger, WhatsApp oraz Facebook, które (po uzgodnieniu z Państwem) będą wykorzystywane do kontaktów, w przypadku braku możliwości technicznych. Staramy się codziennie usprawniać swoją pracę, aby uczniom było łatwiej funkcjonować w tym trudnym czasie.
Dlatego proszę wszystkich Państwa o kierowanie wszelkich uwag i trudności do szkoły, abyśmy wspólnie rozwiązywali bieżące problemy. Liczymy się z wieloma ograniczeniami, które utrudniają pracę zdalną, ale podejmujemy ciągłe starania w celu jej doskonalenia.
Uczący nauczyciele chcieliby również mieć wiedzę Państwa, jak oceniacie nasze wysiłki, dlatego namawiam do kontaktów z nami.
Życzę Państwu, wraz z całym Gronem Pedagogicznym, owocnej współpracy i pokonania napotkanych trudności.

Dyrektor ZSP w Legnickim Polu
Dorota Anklewicz-Siczek

 


↓ Kliknij w obrazek ↓ 


Dowozy i odwozy

 od 9 listopada 2020 r.

Mikołajowice

 Dowóz:                                                                                                  

Legnickie Pole                                                                 8.00

Nowa Wieś Legnicka                                                     8.10

Koiszków                                                                           8.15

Raczkowa                                                                          8.20 

Czarnków                                                                          8.25 

Lubień                                                                                8.30 

Ogonowice                                                                       8.35 

Mikołajowice                                                                   8.40 

Taczalin                                                                            8.45 

Księginice                                                                         8.50 

Mikołajowice                                                                    9.00

                                  

Odwóz: 

Mikołajowice                                                                   14:30 

Księginice                                                                          14:40 

Taczalin                                                                             14:45 

Mikołajowice                                                                   14:50 

Ogonowice                                                                       14:55 

Lubień                                                                               15:00 

Czarnków                                                                         15:05 

Raczkowa                                                                         15:10 

Koiszków                                                                          15:15 

Nowa Wieś Legnicka                                                    15:20 

Legnickie Pole                                                                 15:30

 

 

 Dowozy i odwozy 

od 9 listopada 2020 r. 

do Bartoszowa 

Dowóz: 

Legnickie Pole                                                                 7.50 

Gniewomierz                                                                    7.55 

Bartoszów                                                                         8.05 

Koskowice                                                                         8.10 

Bartoszów                                                                         8.15

  

Odwóz: 

Bartoszów                                                                     13:50 

Koskowice                                                                      13:55 

Bartoszów                                                                      14:00 

Gniewomierz                                                                 14:10 

Legnickie Pole                                                               14:15 


Komunikat do Rodziców i Uczniów klas „0” - 8.

Od  9 listopada 2020 roku, uczniowie z oddziałów „0” z Bartoszowa i Mikołajowic, nadal będą uczyć się stacjonarnie, w budynkach swoich szkół. Zajęcia prowadzone będą na dotychczasowych zasadach.

Autobusy szkolne będą kursowały zgodnie z obowiązującymi  rozkładami. 

 Dla uczniów,  którzy korzystają ze świetlicy  w Legnickim Polu, zarówno przed, jak i po zajęciach, będzie zapewniona opieka i wyżywienie.

Dzieci na poranną świetlicę proszę przyprowadzać od 6.00-7.00 do budynku przedszkola, a od 7.00 do SP w Legnickim Polu.

Po zajęciach, do godziny 15.00 dzieci będą oczekiwały na odbiór w świetlicy w Legnickim Polu, a od 15.00 do 16.30 w budynku przedszkola.

Od 9 listopada uczniowie klas 1-3 przechodzą na naukę zdalną.

Sposób prowadzenia zdalnych zajęć przekaże Rodzicom i Uczniom  nauczyciel prowadzący zajęcia.

Od 9 listopada uczniowie klas 4-8 kontynuują pracę zdalną.

Prosimy Rodziców, aby zgłaszali wszelkie problemy do wychowawców klas i nauczycieli uczących.

Komunikat obowiązuje do 29 listopada, o ile nie zajdzie potrzeba jego zmiany.

Proszę śledzić komunikaty i reagować na informacje płynące od nauczycieli.

Życzę Wszystkim zdrowia i pokonania trudności, które napotykamy na naszej drodze.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 w Legnickim Polu

 Dorota Anklewicz- Siczek 


Szanowni Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu.


W związku z tym, ze cała Polska została objęta strefą żółtą ( a w niektórych powiatach również czerwoną) oraz z uwagi na wzrost liczby zakażeń spowodowanych koronawirusem,bardzo proszę, aby od poniedziałku 12 października 2020 roku do odwołania, w czasie przerw między lekcjami, poruszać się w całej przestrzeni z zakrytym nosem i ustami. Również, w miarę możliwości, proszę o zachowanie dystansu społecznego oraz częste mycie i dezynfekcje rak. Na korytarzach szkolnych zostały ustawione kosze na zużyte maseczki lub rękawice. Sa one opisane, dlatego proszę, aby korzystać z nich zgodnie z przeznaczeniem. Są to podstawowe kroki zaradcze, które powinny zwiększyć poczucie bezpieczeństwa dla wszystkich osób przebywających w szkole. Fakt braku maseczki należy zgłosić do sekretariatu szkoły. Takiej osobie zostanie udostępniona jednorazowa maseczka.


Życzę Wszystkim zdrowia.

Dorota Anklewicz-Siczek,
Dyrektor ZSP w Legnickim Polu.

 


Wytyczne i rekomendacje MEN, MZ i GIS
(dla Nauczycieli, Uczniów i Rodziców)


 

 


 List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

 


UBEZPIECZENIE NNW DLA DZIECI W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W LEGNICKIM POLU

Informuję, iż, jest możliwość wykupienia ubezpieczenia PZU NNW Edukacja

Informacje niezbędne do wpłaty składki za ubezpieczenie

Składka 50 zł

Nr polisy: 1052954003

Okres ubezpieczenia: od 01-09-2020 r. do 31-08-2021 r.

Termin płatności składki: 31-10-2020

Nr rachunku bankowego PZU SA: 36 1240 6960 3014 0110 3055 3423

W tytule przelewu proszę koniecznie wpisać:

• nr polisy 1052954003

• imię i nazwisko dziecka

• datę urodzenia dziecka

 Składki można również wpłacać w sekretariacie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu lub u wychowawców klas.


Szanowni Państwo !

Ministerstwo Edukacji Narodowej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, innymi resortami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, przygotowało poradnik „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów”. Materiał to kompendium wiedzy na temat rozpoznawania sytuacji zagrożeń i reagowania na nie. Poradnik jest przeznaczony dla dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów. 

Poradnik można pobrać ze strony ministerstwa https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczenstwo-fizyczne-i-cyfrowe-uczniow--poradnik-men lub z zakładki Poradniki w strefie dla zalogowanych SIO. 

Intencją autorów poradnika było stworzenie opracowania zawierającego pakiet zadań rekomendowanych do zrealizowania w szkole, a w kwestiach szczegółowych odsyłającego do rozwiązań, materiałów szkoleniowych, dokumentów i multimediów edukacyjnych. Materiały te pozwalają nauczycielom i dyrektorom szkół podnieść swoje kompetencje w zakresie zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, w tym w cyberprzestrzeni, a także usystematyzować już posiadaną wiedzę.

Zachęcam do zapoznania się z publikacją.

 Z wyrazami szacunku
Z poważaniem 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN

załącznik do pobrania

 


Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie, Dzieci, Nauczyciele i Pracownicy

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu.

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/21.

W tym trudnym czasie dla nas wszystkich, apeluję o rozwagę oraz stosowanie się do zasad, abyśmy mogli w bezpiecznych warunkach kontynuować naukę w szkołach i przedszkolu.

Wszystkim życzę dużo zdrowia, radości z wykonywanych zadań oraz bezpiecznego, niczym nie zakłóconego roku szkolnego.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

w Legnickim Polu

Dorota Anklewicz-Siczek

 


 WAŻNE DLA UCZNIÓW DOJEŻDŻAJĄCYCH!!!
 
XMA Header Image
Minister edukacji informuje, rodzice powinni zwiększyć czujność. Powrót do szkoły wiąże się z jednym ważnym obowiązkiem | WTV
wtv.pl

 

          Świetlica w Legnickim Polu czynna od 2 września 2020 r. w godz. 6.00 - 9.00 oraz 12.30 – 16.30.
            Prosimy o składanie deklaracji wraz z zaświadczeniami o zatrudnieniu drogą mailową bądź osobiście.

 


 Rozkład Jazdy Autobusów Szkolnych


 

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym kierujemy specjalny list do rodziców uczniów, w którym zachęcamy do zainstalowania aplikacji ProteGo Safe. To narzędzie pozwalające na ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, wspierające bezpieczny powrót dzieci do szkół. 

ProteGO Safe to aplikacja, która powiadamia o możliwym kontakcie z koronawirusem. Informuje również, jakie środki ostrożności zachować i jak postępować w przypadku podejrzenia infekcji u siebie lub swoich bliskich. Ponadto ProteGO Safe to wiarygodne i sprawdzone źródło wiedzy. W aplikacji znajdują się komunikaty potwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny, a także informacje opracowane na podstawie danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Uprzejmie proszę o przekazanie listu rodzicom uczniów oraz zawieszenie informacji o aplikacji w widocznym dla nich miejscu w placówce oświatowej. 

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że na stronie internetowej ministerstwa znajduje się zestawienie najważniejszych pytań i odpowiedzi, które mogą być pomocne w bezpiecznym powrocie uczniów do szkół. Zachęcam Państwa do śledzenia tych informacji na bieżąco. Bezpośredni link https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol2

Z wyrazami szacunku
Dariusz Piontkowski
Minister Edukacji Narodowej

Załączniki:

 1. 2020.08.21_Aplikacja ProteGo Safe - wspólny list MEN i GIS
 2. 2020.08.21_ProteGo Safe_list MEN i GIS
 3. 2020.08.18_ProteGo Safe_list MEN i GIS

 

 


 

UWAGA !!!

 Ruszyły zapisy na świetlicę na rok szkolny 2020/2021.

Prosimy o składanie deklaracji pobytu na świetlice wraz  z zaświadczeniami o zatrudnieniu rodziców/opiekunów  do sekretariatu szkoły w Legnickim Polu, Bartoszowie, Mikołajowicach lub przesłanie ww. dokumentów na adres email:sekretariat@zslegnickiepole.szkolnastrona.pl.

Świetlica szkolna będzie czynna

od 2 września 2020 r.

w godz. 6.00 - 9.00 oraz 12.30 – 16.30.

załączniki:

 1. Deklaracja rodziców na objęcie dziecka opieką świetlicy 
 2. Deklaracja rodziców na objęcie dziecka opieką świetlicy (pdf)