Statystyki

 • Odwiedziło nas: 915832
 • Do końca roku: 31 dni
 • Do wakacji: 207 dni

Kalendarium

Poniedziałek, 2020-11-30

Imieniny: Andrzeja, Maury

Rekrutacja do klas I (szkoły podstawowej)

 

 

 Komunikat

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu
podaje do wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych
do Przedszkola w Legnickim Polu, oddziałów przedszkolnych przy Szkole
Podstawowej oraz klasy pierwszej.
 
 1. lista dzieci przyjętych do I klasy
 2. lista dzieci przyjętych do klasy 0
 3. lista dzieci przyjętych do przedszkola
 4. lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola
 

Rekrutacja do klas I

Zespołu Szkolno – Przedszkolnegow Legnickim Polu

na rok szkolny 2020/2021

Od 04 marca do 16 marca 2020 r. można składać wnioski rekrutacyjne do klas I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu na rok szkolny 2020/2021. Nasze placówki wchodzą w skład Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Legnickim Polu. Należą
do nich: Szkoła Podstawowa z/s w Bartoszowie i w Mikołajowicach. Wszystkie
są po kapitalnym remoncie i termomodernizacji, wyposażone w nowoczesny sprzęt m.in. tablice interaktywne i projektory. Przy każdej ze szkół znajdują się nowe place zabaw
i ogrodzony, bezpieczny teren do przebywania na świeżym powietrzu. Stwarzamy warunki pełnego rozwoju dziecka poprzez zatrudnianie wykwalifikowanej i ciągle doskonalącej
się kadry pedagogicznej. Naszą codzienną pracę opieramy na podstawie programowej, a także realizujemy własne programy edukacyjne. Dodatkowo uatrakcyjniamy pobyt uczniów
w szkole, poprzez organizowanie wycieczek o tematyce ekologicznej, zdrowotnej oraz przyrodniczej. Stwarzamy możliwość uczestniczenia w wielu wydarzeniach kulturalnych
np. wyjazdach do teatru, kina i muzeum. Nasze szkoły są bezpieczne i przyjazne dziecku. Zapewniamy pomoc psychologiczno – pedagogiczną, logopedyczną oraz indywidualne zajęcia z EEG BIOFEEDBACK. Ponadto oferujemy bezpłatne zajęcia dodatkowe. Każdy uczeń wymagający opieki po zajęciach, może skorzystać z bezpłatnych zajęć świetlicowych. Przygotowujemy uczniów nie tylko do osiągania sukcesów, ale i do radzenia sobie
z porażkami.

O wynikach rekrutacji będzie można się dowiedzieć na stronie internetowej szkoły:

www.zslegnickiepole.szkolnastrona.pl

 

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty na rok szkolny 2020/2021.

Wśród dokumentów są:

 1. Wniosek rekrutacyjny.

 2. Oświadczenie woli rodzica.

 3. Zarządzenie nr ZS.021.4.2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia rekrutacji, powołania i określenia trybu działania komisji rekrutacyjnej oraz wyznaczenia jej przewodniczącego, ustalenia terminów przeprowadzenia rekrutacji do klas I Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu, Szkoły Podstawowej
  z/s w Bartoszowie i Mikołajowicach na rok szkolny 2020/2021.

 4. Zarządzenie Nr 0050.3.2020 r. Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 21 stycznia 2020 r.
  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

 5. Uchwała Nr XXIX.176.2017 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół
  w Legnickim Polu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Legnickie Pole.

 6. Zasady i terminy rekrutacji uczniów do klas I

   

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legnickim Polu

Dorota Anklewicz- Siczek